Czesne jedynie 333,93 zł

Warunki konieczne do przyjęcia dziecka:

Kryteria dodatkowe z przypisaną punktacją

Ankieta dla rodziców

Imię i nazwisko rodzica
Telefon
E-mail
Imię i nazwisko dziecka
Data urodzenia
Warunki konieczne do zakwalifikowania (zaznacz jeśli spełniasz)*
miejsce zamieszkania i/lub pracy na terenie woj. małopolskiego, powiat olkuski orazprawowanie opieki nad dzieckiem do lat 3
Warunki dodatkowe (zaznacz jeśli spełniasz)
opiekun lub dziecko z niepełnosprawnościami - 4 pkt
liczba dzieci w rodzinie: 3 i więcej dzieci - 2 pkt
rodzic/opiekun samotnie wychowujący dziecko - 2 pkt
rodzic/opiekun - kandydat/ka na UP to kobieta - 2 pkt
osoby bierne zawodowo - 2 pkt
osoby bezrobotne - 2 pkt
osoba pracująca sprawująca opiekę nad dzieckiem do lat 3 - 2pkt
Wyślij

Szczegóły projektu

Szanowni Państwo,

 

Miło nam poinformować, iż rozpoczęła się rekrutacja do projektu ,,Nowe miejsca w żłobku BABYLAND w Olkuszu” realizowanego przez BABYLAND Agnieszka Bodnar w partnerstwie z Lafer Pharm Daniel Sobczyk, który otrzymał dofinansowanie na utworzenie nowego żłobka – 30 miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w Olkuszu z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 -2020.

Z udziału w projekcie może skorzystać 30 osób (29 kobiet, 1 mężczyzna):

·        22 osoby pracujące (21K, 1M), sprawujące opiekę nad dziećmi dla lat 3, dla których wsparcie w postaci zapewnienia opieki nad dziećmi do lat 3 umożliwi utrzymanie zatrudnienia,

·        3 Osoby bezrobotne (3K, 0M), bierne zawodowo 5 UP (5K, 0M)– osoby powracające / wchodzące na rynek pracy, które do tej pory w nim nie uczestniczyły ze względu na pełnienie funkcji opiekuńczych nad dziećmi do lat 3 (pozostające bez pracy, przebywające na urlopie macierzyńskim, rodzicielskim, wychowawczym),

* Osoby, które przebywają na urlopie rodzicielskim lub wychowawczym i jednocześnie pracują w niepełnym wymiarze są uznawane za osoby pracujące.

·        Z obszaru woj. małopolskiego, pow. olkuski - uczą się/zamieszkują/pracują w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

Opłata za czesne wynosi 333,93 zł za miesiąc.

Obecnie prowadzona rekrutacja ma charakter ciągły do wyczerpania nowych 30 miejsc w żłobku.